top of page

KOUČINK

V ČEM SPOČÍVÁ A JAK SE LIŠÍ OD KLASICKÉ TERAPIE?

Koučink a terapii považuje mnoho lidí za TO SAMÉ. Koučink se od klasické terapie liší zejména v tom, že terapie je spíše zaměřená na již prožité věci - jejich analýzu, nalezení příčiny a zpracování daného problému. Koučink je zaměřený zcela na opačnou stranu - na budoucnost. Jak se s problémem naučit pracovat, jak změnit toxické návyky a jak nalézt odpovědi sám v sobě (tzv. AHA MOMENT). Konkrétně v oblasti úzkostných poruch rozbíjíme tzv. začarovaný kruh, ve kterém se daná osoba často nachází, pomocí změny návyků. Nalezení toxických návyků a jejich náhradu za návyky zdravé. V začátku si vytyčíme cíle, kterých se pomocí mezicílů snažíme dosáhnout a dojít tak k cíli s názvem JSEM ZDRAVÝ.

PRENATÁLNÍ ZTRÁTY

Tato velice specifická oblast si žádá také naprosto specifický přístup a vedení všech lekcí. Tato oblast není určena jen pro ženy (matky), ale i pro jiné zúčastněné osoby (otce, prarodiče, sourozence, ...). Pomocí mnou vedených lekcí hledáme balanc mezi prožitým traumatem a budoucím životem. Náš cíl je nalezení rovnováhy a schopnost pohnout se z místa tak, aby byl možný opět kvalitní život bez úzkosti, strachu a depresivních stavů. Snažíme se společně najít správnou formu komunikace mezi členy rodiny a často naše cesta pokračuje i v průběhu dalšího možného těhotenství či narození dalšího miminka.

KOUČINKOVÉ LEKCE V ANGLIČTINĚ

Koučinkové lekce je možné vést nově i v anglickém jazyce pro anglicky mluvící klienty jak v oblasti úzkostných poruch, osobního rozvoje, hypochondrie i prenatální ztráty.

KOUČINKOVÁ LEKCE

Koučinková lekce v oblasti hypochondrie, osobního rozvoje, úzkostných poruch ale i prenetální ztráty PRO JEDINCE. Doba trvání jedné lekce je 60-75 MINUT.

1000 kč

Lekce probíhají ONLINE (skype, messenger, whatsapp, instagram či facetime) či je možnost v okolí České Lípy i lekce formou osobního setkání.

PRACOVNÍ DOBA

Koučinkové lekce je možné sjednat vždy PO - PÁ 7:30 - 15:00 ( po předchozí domluvě, ve výjimečných případech i o víkendech ).

ZRUŠENÍ NAPLÁNOVANÉ LEKCE

Zrušení naplánované lekce musí proběhnout vždy nejméně 24 hodin před začátkem lekce jinak platba propadá.

Koučink a ceník: Services
bottom of page